Bilsem Resim Sınavına Hazırlık

Bilsem Resim Sınavı

Hiref Sanat olarak sadece Bilsem Resim Sınavı için Aynı zamanda sanat eğitimi ve görsel zeka gelişimi için de destek veriyoruz. Amacımız çocuklarımızın gelişimine doğrudan katkı sağlamaktır. Bununla birlikte gelecekte karşılaşacakları problem ve sorunlara karşı çeşitli çözümler üretmek. Hayatı anlamaları noktasında çocukların zekasının olumlu gelişimine de katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda çağın tüm gereksinimlerine uygun sistem ile çocukların gelişimi için en uygun zemini çocuklarımıza hazırlamak ve geliştirmektir. Bunun İçin Bilsem Resim Sınavı için hazırlık çok önemlidir.

Bilsem Resim sınavı Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri

1. Bilsem resim yetenek alanında bireysel değerlendirme sürecinde;

a. Sınav uygulamaları bir günde sabah 2 oturum ve öğleden sonra 2 oturum olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Sorular sınıf düzeyine göre farklılık göstereceğinden adayların sınıf düzeyine göre uygulama salonlarına yerleştirilmesi gerekmektedir.

b. 1. sınıflar için 1. oturumda “İmgesel Resim” 2. oturumda “Tasarım ve Kompozisyon”

c. 2. sınıflar için 1. oturumda “İmgesel Resim” ile 2. oturumda “Tasarım ve Komposizyon”

d. 3. sınıflar için 1. oturumda “İmgesel Resim” 2. oturumda “Gözleme Dayalı Tasarım ve          Kompozisyon” değerlendirmeleri yapılacaktır.

2. “İmgesel Resim”, “Tasarım ve Kompozisyon” ve “Gözleme Dayalı Tasarım ve Kompozisyon”” başlıklarının konuları Genel Müdürlükler tarafından belirlenip uygulama günü il özel eğitim ve rehberlik şube müdürlüklerine ve BİLSEM müdürlüklerine elektronik posta yolu ile gönderilecektir.

3. Uygulama kâğıtları; A3 kâğıdı üzerine adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, okulu ve aday numarasının basılı olduğu ve baskılı kısmın yapıştırılabileceği formatta hazırlanacaktır.

4. Sanat ürününün değerlendirmesi; kompozisyon, çizgi, perspektif, oran-orantı ve yaratıcılık kriterleri çerçevesinde yapılacaktır.

5. Her bir üye, aday isimlerini görmedikleri resim kâğıtlarına birbirinden bağımsız ayrı ayrı not verecektir. Verilen puanlardan en yüksek ve en düşük olanları silinecek ve kalan üç puanın aritmetik ortalaması alınarak “Aday Puanı” oluşturulacaktır.

6. Uygulama öncesi adaylara puanlama cetveli hakkında açıklama yapılacaktır. Adayların dikkat etmeleri gereken hususlar belirtilecektir.

7. Uygulama; 2B kalem, yumuşak silgi, kalemtıraş ve A3 kâğıt ile yapılacaktır. Uygulamada kullanılacak tüm malzemeler BİLSEM’ler tarafından temin edilecektir.

8. Uygulamaya girecek adayların uygulama salonlarına alınırken yanlarında kâğıt, kalem, boya kalemi vb. materyaller bulunmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Adayların kâğıt üzerinde siyah renkli kalem dışında bir kalem ile çizme, boyama vb. işaretleme yapmaları durumunda adayın kâğıdı değerlendirmeye alınmayacaktır.

GÖRSEL SANATLAR (RESİM) YETENEK ALANINDA BİLSEM’DE NELER YAPILMAKTADIR?

Yetenek alanında tanılanan üstün yetenekli çocuklara BİLSEM’de görsel sanatlarda okuryazarlık eğitimi verilmektedir. Görsel sanatların tüm alanlarıyla (resim, heykel karikatür, grafik, fotoğraf seramik tasarm, rölyef vb,) ilgili etkinlikler düzenlenip öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini destekleyen çalışmalar yapılmaktadır.

Resim Sınavına Hazırlığın Çocuğun Gelişimine Katkıları Nelerdir?

  • Zekâ gelişimi hızlanır, hafızası güçlenir.
  • Düşünme ve öğrenme becerileri gelişir.
  • Dikkati ve kendine olan güveni artar.
  • Dinlediklerini ve okuduklarını anlaması kolaylaşır.
  • Analiz ve gözlem yeteneği keskinleşir.
  • Sebep-sonuç ilişkisi kurması hızlanır.
  • Problem çözme becerisi artar.

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.